Close

Ngừng so sánh bản thân

Colour Guy – Dượng Tony từng nói, “Có người 60 tuổi vẫn loay hoay tìm hướng đi của bản thân”, mỗi con người là một bản thể riêng biệt, có một mission riêng biệt. Chúng ta là một, là riêng, là duy nhất, nên chúng ta không nên và không cần so sánh với bất…