Close

Chuyện lanh lợi của Tony

Tony có cái bệnh tham phú phụ bần và sĩ diện kinh hoàng. Hễ thấy ai giàu có hay quyền lực là bu vô chơi, hòng tương lai có gì họ giúp đỡ. Tụi nó đuổi cũng mon men ra xa 1 hồi thì bu lại, cười giả lả, xin chơi cho bằng được. Còn…

Những tháng ngày Harvard

Bài 2: Chuyện I răng, I rắc Hồi Tony còn học ở bển, lớp hay chia thành các nhóm để debate (tranh luận). Có lần trong môn Leadership (kỹ năng lãnh đạo), Tony ở một team nọ. Bên kia nói xong bên này nói lại, nhưng thay vì phản biện, bên kia ngay lập tức phất cờ…