Close

Ngừng so sánh bản thân

Colour Guy – Dượng Tony từng nói, “Có người 60 tuổi vẫn loay hoay tìm hướng đi của bản thân”, mỗi con người là một bản thể riêng biệt, có một mission riêng biệt. Chúng ta là một, là riêng, là duy nhất, nên chúng ta không nên và không cần so sánh với bất…

Thiết kế cuộc đời

Có những con người, 60 tuổi vẫn loay hoay tìm lẽ sống Có những con người, nhắm mắt xuôi tay khi ước mơ vẫn cứ còn dở dang Có những con người, một ngày sống là một ngày vui. Buổi tối trước khi ngủ, nhìn lại một ngày, họ mỉm cười và giấc ngủ đến…